برگزاری نشست سیاسی در حسینیه عاشقان ولایت ناحیه مقاومت بسیج الغدیر

محمد کریمی سردبیر خبرگزاری تسنیم برای هادیان سیاسی ناحیه مقاومت بسیج الغدیر در دو بخش به ایراد سخن و روشنگری پرداخت

بخش اول چرایی وضعیت موجود:با بیان وضعیت نگران کننده اقتصادی جامعه انتقاداتی را به برخی مسئولین که همت لازم را برای سااندهی اوضاع اقتصادی ندارند داشته و همچنین مصادیق بارز و قابل افتخار قدرت ایران اسلامی را در منطقه و توان مقابله کردن با ابر قدرت ها را شرح دادند که نشان می دهد هر جا انقلابی بودیم و انقلابی عمل کردیم پیشرفت کرده و هرجا کوتاه آمدیم و غیر انقلابی عمل کردیم فقط امتیاز دادیم.

 

بخش دوم وضعیت پیش رو: با بیان پتانسیل های اقتصادی و سیاسی و نظامی ایران اسلامی وضعیت پیش رو را بسیار امید بخش توصیف کردند البته به شرط انتخاب صحیح مسئولین توسط کردم.

نشست تخصصی همایش سیاسی

همایش سیاسی ناحیه الغدیر

نشست تخصصی همایش سیاسی ناحیه الغدیر

نشست تخصصی همایش سیاسی ناحیه الغدیر

نشست تخصصی همایش سیاسی ناحیه الغدیر

نشست تخصصی همایش سیاسی ناحیه الغدیر

نشست تخصصی همایش سیاسی ناحیه الغدیر

نشست تخصصی همایش سیاسی ناحیه الغدیر

  • نویسنده : م.پرتوی
  • منبع خبر : خبرنگار اعزامی